Behandelingen

Behandelingen

Na het onderzoek wordt er met de patiënt besproken wat de conclusie is en wat de behandelmogelijkheden zijn.

De podotherapeut heeft verschillende preventieve, correctieve en/of protectieve behandelmogelijkheden welke erop gericht zijn de oorzaak van de klachten te verhelpen en zo de functie van de voet te verbeteren. Indien dit niet mogelijk is wordt geprobeerd de functie van de voet te behouden. Dit alles, indien nodig, met behulp van hulpmiddelen welke met de hand worden vervaardigd en, indien nodig, later nog aangepast kunnen worden.

De verschillende behandelmogelijkheden zijn:

 • Podotherapeutische zolen
 • Orthese (teenstukje)
 • Prothese
 • Orthonyxie (nagelbeugel)
 • Voorlopige therapieën zoals vilt en tape
 • Manuele therapie; het mobiliseren van de voet
 • Instrumentele behandeling zoals voetverzorging en wondbehandeling
 • Schoenadvies en schoenmodificaties
 • Advies

Hieronder per mogelijke behandeling een korte beschrijving.

Podotherapeutische zolen

Als tijdens het onderzoek blijkt dat de klachten voortkomen uit een verkeerde stand van de voet of een probleem tijdens het lopen kunnen er podotherapeutische zolen gemaakt worden. Dit zijn zolen welke in confectieschoenen gedragen kunnen worden en de voet corrigeren of ondersteunen tijdens het staan en lopen. Tevens kunnen zolen worden gemaakt om bepaalde delen van de voet voor langere tijd te ontlasten of drukvrij te leggen.

Podotherapeutische zolen maken
Podotherapeutische zolen maken

De zolen worden voor iedere patiënt afzonderlijk op maat vervaardigd.

Podotherapeutische zolen Podotherapie Dorien Ketelaars
Podotherapeutische zolen


Podotherapeutische zolen en veiligheidsschoenen

De regelgeving voor veiligheidsschoenen is sinds 2016 flink aangescherpt. Elke veiligheidsschoen moet voldoen aan de nieuwe wettelijke normeringen (Verordening (EU) 2016/425) om de veiligheid tijdens het werken te waarborgen.

Wanneer de standaardzool van de gecertificeerde veiligheidsschoen vervangen wordt door een eigen podotherapeutische zool vervalt de certificering van de hele schoen. De producent van de schoen kan op dat moment namelijk niet garanderen dat de schoen nog steeds dezelfde eigenschappen heeft en bescherming biedt. Om toch podotherapeutische zolen te kunnen dragen in uw veiligheidsschoenen en de certificering te behouden is het mogelijk om zolen te maken met materialen die door de producent zijn goedgekeurd. Door deze materialen te gebruiken blijft de certificering van de schoen behouden en voldoet uw werkschoen nog steeds aan de eisen die uw werkplek stelt.

Let op: de normale zolen mogen niet in werkschoenen gedragen worden!!!

Orthese (teenstukje)

Bij problemen met de tenen kan een orthese (teenstukje) gemaakt worden. Dit is een soepel hulpmiddel wat om en tussen de tenen gedragen wordt. Een orthese corrigeert en/of beschermt de tenen en wordt met schoenen en/of sokken gedragen.

Een orthese kan voor verschillende doelen worden gemaakt.

Een aantal voorbeelden:

 • Corrigeren van een afwijkende stand van de tenen.
 • Druk en wrijving op de tenen en tussen de tenen opheffen om drukplekken, eelt en likdoorns te verminderen.
 • Sommige klachten in de voorvoet.

Prothese

Dit lijkt op een orthese maar wordt gemaakt om één of meerdere tenen na een amputatie te vervangen. Er wordt een opvulling gemaakt op de plaats van de geamputeerde teen/tenen om scheefgroeien van de overige tenen te voorkomen en vervorming van de voet tegen te gaan.

Orthonyxie (nagelbeugel)

Wanneer een nagel een afwijkende vorm heeft kan deze te veel in de huid drukken waardoor een ingegroeide nagel kan ontstaan. Bij een afwijkende vorm van de nagel kan er orthonyxie toegepast worden om de nagel te corrigeren. Dit is een beugeltje van een verchroomde draad welke om de nagel wordt geplaatst. De vorm van de nagel wordt hiermee gecorrigeerd en ingroeien wordt voorkomen.

Voorlopige therapieën

Vilt
Vilt wordt soms gebruikt in afwachting van de definitieve therapie. Dit om op een snelle manier de druk op een pijnlijke plek te verminderen.

Tape
Tape wordt eveneens gebruikt in afwachting van de definitieve therapie. Een taping heeft als doel om rust en steun te geven aan spieren, pezen of banden.

Beide voorlopige therapieën worden hoofdzakelijk gebruikt bij acute klachten of om een definitieve behandeling te bepalen.

Manuele therapie, het mobiliseren van de voet

Soms draagt een blokkade in één of meer gebieden in de voet, bij in het niet goed kunnen functioneren van de voet. Om dergelijke blokkades op te kunnen heffen kan een manipulatietechniek gebruikt worden. Hierbij wordt met een snelle, korte beweging het vastzittende gewricht “los gemaakt”. Door het toepassen van manuele therapie kan de afwijkende stand opgeheven worden, komen de normale bewegingen in de verschillende gewrichten terug en komen de spieren, pezen en banden tot rust.

De manipulatie dient meestal ter ondersteuning van een andere podotherapeutische therapie (b.v. een taping, zool, etc.)
Als podotherapeut ben ik GEEN manueel therapeut en beperk me dan ook tot manipulaties van de voet, enkel en soms het onderbeen en de knie. Met deze kennis is het mogelijk gerichter te overleggen (met een manueel therapeut, orthomanueel arts, osteopaat, o.i.d.) en adviseren voor verder onderzoek/behandeling.

Instrumentele behandelingen

Voetverzorging

Het knippen van nagels en het verwijderen van eelt en likdoorns kan in principe goed door een pedicure gedaan worden. Wanneer een bepaalde behandeling niet meer mogelijk is door een pedicure kan dit overgenomen worden door een podotherapeut. Te denken valt hierbij aan ingroeiende nagels, snel terugkomend eelt en/of likdoorns. Indien één van voorgaande problemen het geval is wordt er door de podotherapeut gekeken of er iets aan de oorzaak te doen valt en wordt het indien nodig behandeld. Verder kan de voetverzorging van risicopatiënten, indien nodig, door een podotherapeut gedaan worden.
Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstig vaatlijden, diabetes mellitus en/of reuma met risico’s.
Dus als er geen sprake is van een risico of probleemvoet, mag de voet door een pedicure (met DM-aantekening) behandeld worden en gebeurt dit niet door de podotherapeut.

Wondbehandeling

Met name bij patiënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden komen wonden voor aan de voeten welke langdurig kunnen bestaan. De podotherapeut behandelt de wond door het dode weefsel om de wond te verwijderen en de wond drukvrij te leggen, zodat deze voldoende rust krijgt om te genezen.

Schoenadvies en schoenmodificaties

De schoenen worden tijdens het onderzoek bekeken en indien deze niet optimaal zijn wordt er advies gegeven.

Indien er problemen zijn met een bepaald paar schoenen wordt er gekeken of dit mogelijk in de schoen aangepast kan worden. Naden van de schoen welke drukplekken geven worden bijvoorbeeld afgeplakt.

Advies

Indien nodig wordt er advies gegeven. Dit kan gaan over schoenen, spieroefeningen, voetverzorging, voethygiëne maar ook advies om voetproblemen te voorkomen.

Diabetes Mellitus

U heeft diabetes mellitus en door uw huisarts of praktijkondersteuner is geconstateerd dat u een verhoogd risico heeft op voetproblemen (de zgn. Sims classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel vast te stellen en dat u een bezoek brengt aan de podotherapeut. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

De podotherapeut vervult een coördinerende rol in de voetengezondheidszorg en zal naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel(zorgzwaarte) bepalen en stelt daarna een behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij. Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald.

Een wond kan door de podotherapeut worden behandeld of indien nodig wordt er gezorgd voor de verwijzing naar de voetenpoli van Ziekenhuis Bernhoven.