Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Diabetes patiënten lopen bepaalde risico’s met betrekking tot de voeten. Door de wisselende bloedsuikerwaardes kunnen de zenuwen en bloedvaten veranderingen ondergaan. Daarom wordt er ook wel gesproken over de `diabetische voet`.

Hieronder een korte uitleg van de problemen welke de `diabetische voet` veroorzaken.

Neuropathie

Dit is een beschadiging van de zenuwen welke ontstaat door wisselende bloedsuikerwaardes. Deze kan oppervlakkig en/of dieper in de voet ontstaan. De oppervlakkige beschadiging van de zenuwen zorgt ervoor dat U minder of geen pijn voelt, waardoor het risico ontstaat dat U bepaalde dingen niet meer voelt zoals bijvoorbeeld een steentje in de schoen of dat een schoen te strak zit. Als gevolg hiervan kunnen wondjes ontstaan die niet of te laat worden opgemerkt.
Als het diepere gevoel beschadigd is kan dit leiden tot onstabiel staan en lopen. De zenuwen welke voor de stabiliteit in de voet zorgen geven de signalen aan de hersenen niet of te langzaam door waardoor de kans op vallen groter wordt.

Ischemie (slechte doorbloeding)

Patiënten met diabetes hebben een grotere kans op een verslechterde doorbloeding van de voeten en benen. Wanneer er dan een wondje ontstaan is zal dit slechter genezen omdat de bloedtoevoer en daarmee de zuurstoftoevoer niet meer optimaal zijn.

Als gevolg van de neuropathie en ischemie ontstaan er eerder wondjes aan de voeten welke slechter genezen. Door de diepere neuropathie krijgen veel diabetes patiënten last van onstabieler lopen met als gevolg sneller misstappen en vallen.

Een podotherapeut, diabetes verpleegkundige of praktijkondersteuner bij de huisarts kunnen hiervoor een jaarlijkse screening (controle) uitvoeren waarmee wordt gekeken of er veranderingen zijn ontstaan in het gevoel of de doorbloeding. Naar aanleiding hiervan kan dan advies gegeven worden.